FOOTWEAR APPAREL TECHNOLOGIES – Xtep Việt Nam
Giỏ hàng

FOOTWEAR APPAREL TECHNOLOGIES

Tập đoàn Xtep sở hữu phòng thí nghiệm hiện đại cao cấp hàng đầu thế giới, nhằm nghiêm cứu về giày, vận động viên chuyên nghiệp, và vận động viên phong trào. Đồng thời liên nghiên cứu và ra mắt những công nghệ về giày và quần áo như: Dynamic Foam, Race160X, Reactive Coil, Xtep-Cool, Xtep-Warm